Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.altumpolska.pl/sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.altumpolska.pl/sklep jest prowadzony przez firmę:

Altum Polska Maciej Klukowski
02-758 Warszawa, ul Sewastopolska 2 lok. 36

Nip. 521 213 74 79

Regon: 141990275

3. Adres do korespondencji:

j.w.
tel. 513 820 820
e-mail: sklep@altumpolska.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.altumpolska.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Cookies

Sklep używa plików cookies tylko aby umożliwić jego funkcjonowanie, np. dokonywanie zakupów. Nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji przy ich pomocy.

Obsługa plików cookie powinna być włączona w przeglądarce aby np. można było dodać towar do koszyka.

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Altum Polska Agnieszka Klukowska zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Firma Altum Polska Agnieszka Klukowska zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.altumpolska.pl/sklep są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Firma Altum Polska Agnieszka Klukowska wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

9. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1.  Konsument  może odstąpić od umowy zawartej z firmą AltumPolska, bez podawania przyczyny, w terminie do 14 dni od momentu otrzymania rzeczy będącej przedmiotem tej umowy. W tym celu konieczne jest przesłanie oświadczenia w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy na skrzynkę internetową sklep@altumpolska.pl lub pocztą na adres siedziby firmy AltumPolska, w terminie do 14 dni od dnia w którym konsument, lub osoba przez niego wskazana, otrzymał przedmiot umowy. Oświadczenie to powinno zawierać imię i nazwisko kupującego, pełny adres pocztowy, oraz jeżeli są dostępne, adres e_mail i telefon.

 

2.

a.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

b.  Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

3.

a.   Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz firmie AltumPolska niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

b.  Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedający zgodził się je ponieść.

c.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z

niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

4.

a.  Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

b.  Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

5.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.